Enda tööde planeerimine

Oluliseks pean lisaks teistele antud ülesannete jälgimise ka jälgida endale pandud ülesandeid ja eesmärke. Planeerin enda tegevusi selleks spetsiaalselt loodud tabeliga. Tabelis on kirjas kõik planeeritavad tööd, planeeritav tegevus aeg, prioriteet, planeeritav teostusaeg ning planeeritav lõpp tähtaeg igale töös olevale tegevusele. Tabelis saab ka kergesti erinevatesse gruppi kuuluvaid töid toonidega erinevalt välja tuua. Samuti jälgin igakuiselt tööde valmimist ja püüan alati eesmärkidest kinni pidada. Samuti on hea sellisesse andmetekogumisse kiirja panna ideed ja mõtted mida peaks tuleviukus tegema. Sellise metoodikaga ei ole kunagi saanud tegevused otsa ja on pidevalt pilt ees ka tulevatest perioodidest!

Näidis pilt:

Link Andmebaasile

Virgo Tööd

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall