Timmitud tootmise ajalugu

Timmitud tootmine (tuntud ka kui kulusäästlik tootmine) sai alguse Jaapanist, kui Ameerikas Fordi tehases käinud Eiji Toyota nägi sealses tootmises kasutatud ressursse ning tuhandeid ühesuguseid autosid tootvat tehast. Ta teadis kohe, et sedasi nemad Japanis toota ei saa, sest neil lihtsalt ei ole piisavalt ressursse, inimesi, raha ja seadmeid, et sellisel viisil nii palju ühesuguseid autosid toota. Eiji Toyota ja tema meeskonna innovatsioonist sündiski Timmitud tootmise mõtteviis. Mis oli algul tuntud nimega TPS (Toyota Production System). Mõtteviisi arendamisel tegid Japanlased peamiselt seda, et püütsid elimineerida kõik kaod, mis Fordi tehases olid. Selle tulemusena nad saavutasid pidevat edu. Parendamine ja kadude kaotamine jätkus pidevalt ja lõputult. Nad said aru, et ei ole olemas ideaalset tootmist, vaid iga parendusega jõuad sa sellele lähemale.
Nime “Timmitud tootmine” pani uuele süsteemile rahvusvahelise uurimisrühma liige John Krafcik, kuna võrreldes masstootmisega kulutas see kõike vähem: vähem inimtööpingutust, vähem materjali, vähem ruumipinda jne. See on saavutatav pideva parendamise kaudu, see tähendab pidevalt protsessidest mitte-väärtustloovaid ehk siis raiskavaid tegevusi kõrvaldades. Sellise pideva timmimise tulemuseks on kvaliteetsemad tooted, mida tarnitakse kiiremini ja madalama hinnaga, kui tavapäraste toimimisviiside korral.

Tuntuks tegid esimesed timmitud tootmise põhimõtted lääne maailmale James Womack, Daniel Jones ja Daniel Roos oma raamatus 1990 aastal „The Machine That Changed the World”.

 

Mineviku ja tuleviku kõrvutamine

Tavatootmine                                  Timmitud tootmine

Keerukas                                              Lihtne ja visuaalne

Põhineb prognoosil                       Põhineb kliendi nõudmistel

Liigsed varud                                     Varud vajadusest lähtuvalt

Kiiremini! – mentaliteet             Töötada tuleb targemalt, mitte rohkem

Tootmine partiidena                      Väiksed partiid

Pikk teostusaeg                                Minimaalne teostusaeg

Kvaliteedikontroll                           Kvaliteet tagatakse tootmise käigus

Funktsionaalsed osakonnad    Toodetevoo meeskonnad

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall