Kaizen

Kaines logo                                              (Muutus)                     (Parendamine)

… ehk areng pideva parendamise kaudu.

Kaizen on filosoofia, mida saab (ja tuleks) kasutada igal pool ettevõttes alustades tootmisest, logistikast kuni müügiosakonnani välja, kuna igal pool ettevõttes on võimalik tegevusi parendada. Parendused ei ole reeglina suuremahulised vaid just pigem vastupidi, kaizeni kvaliteediringid parendavad väikeste sammudega. Peale iga tegevuse parendamist tuleks parendatud tegevust uuesti analüüsida ja leida võimalusi selle parendamiseks veelgi, kuna ei ole võimalik protsessi teha esimesel korral sellist parendus, mida ei ole võimalik enam parendada. Isegi kui see alguses nii tundub! Vaata all olevat joonist, mis illustreerib filosoofiat graafiliselt. Filosoofia keskendub pidevalt kõikide raiskamiste elimineerimisele. Kõik erinevad kulud ja raiskamised tõin eraldi välja ka tööriistade sissejuhatuses.

Iga protsessi parendamise ja raiskamise kõrvaldamisel tuleb kindlasti kasutad inimesi, kes töötavad konkreetses protsessis. Näiteks kasutada inimesi tootmisest, parendades tootmises ükskõik millist tegevust, sest nemad teavad kindlasti kohtasid, kus on probleemid ja aktiivsemad aitavad ka teha ettepanekuid nende parendamiseks.

Kui hakata kasutama Kaizeni filosoofiat, siis tähendab see seda, et tuleb muuta tööstiili. Kuna pidev parendamine ei lõpe kunagi, vaid seda on võimalik ja tulebki rakendada pidevalt. Liikudes iga kord sammu võrra lähemale täislikkusele.

Pidev parendamine teeb ettevõtte protsessid kiiremaks, läbimõeldumaks, standardiseeritumaks, kasumlikumaks, väheneb praagi tekkimise võimlus, kaovad mittevajalikud tegevused, klientide ja tarnijate rahulolu suureneb.

Pidev parendamine tekstiliselt ja lihtsalt võiks põhimõtte kokku võtta lühendiga PDCA mis oma sisult on lühend sõnadest Planeeri Teosta Kontrolli/Uuri korrigeeri. See põhimõte aitab püstitada õiged eesmärgid, kavandad tegevused, kontrollida täitmist, jälgida eesmärkide poole liikumise suunda ja teha õigeid järeldusi ja otsuseid eesmärkideni jõudmiseks.

Kiazeni mõõteviisi elluviijateks peaksid olema tavalised inimesed näiteks tootmisest laost jne. olenevalt ettevõttest. Meeskonnaliikmed on reeglina  samade probleemidega kokkupuutuvad töölised. Kes moodustavad vabatahtilkke kvaliteediringe ja saavad näiteks nädalas korra tööajal kokku ja teevad ettepanekuid mida oleks võmalik parendada, kuidas seda teha ja ka ise teevad selle ära. Probleemid, mida nad ise lahendada ei suuda annavad nad teada oma ettepanekutest ettevõtte juhtkonnale läbi oma liidri (näiteks töödejuhtataja). Juhtkonna asi oleks kaaluda üle etteantud probleem ja võimalusel luua kõik eeldused selle parendamiseks. Sest juhtkonna otsused on otsesed motivaatorid vabatahtlike meeskondade toimimiseks. Kui juhtkond ei lase korduvalt parendusi läbi viia ja ei aita meeskondadele kaasa siis meekonnad lagunevad kiiresti koost ja lakkvad olemast.

Kaizeni kvaliteediringides tehtud ettepanekud parenduseks, nende isekekne parendamine annab palju parema tulemuse, sest kui tööline ise teeb midagi paremaks siis ta ka võtab selle oluliselt kergemini omaks ja kasutusse, kui see kui keegi teine sama asja peaks välja pakkuma. Seega alati on hea kui parendusettepanekud tulevad otse probleemisest kohas ja selle probleemiga igapäevaselt töötavad inimesed. Ideaalne, kui see ka nande samade inimeste poolt ka parendatakse. Sest siis võetakse see kergesti ja kiiresti ka kasutusele ja juurutamiseks ei ole praktiliselt vaja energiat raisata. Samuti see tugevdab meeskonda ja tekitab ka töölises tunde, et ka tema on oluline ja tema ettepanekuid aktsepteeritakse. See innustab teda kindlasti tegema ka tulevikus ettepanekuid!

                Kaizeni rakendamine graafilisekt

Kaizen
Kaizen

Videod mis tutvustavad Kaizen mõtteviisi

Näide 1. Toote kvaliteeti kontrolli lihtsustav abivahend:

Paberi asukoha mootmise abivahend

Näide 2. Liimitünni tühjendamise põhimõtte väljatöötamine:

Liimitunn arendus

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall