Valemid

Valemite alla olen püüdnud pandud oluliseimad valemid, ilma milleta ei ole võimalik tootmise tulemuslikkust ega tulemusi jälgida ja tootmise tegevust analüüsida.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall