Tootmise juhtimissüsteemi muutmine

Üheks väga huvitavaks väljakutseks töötades Finmecis tootmisdirektorina oli koosolekuruumi ülesehitamine, funktsionaalsuse väljatöötamine, selle käivitamine ning igapäevane kasutussevõtt.

Eesmärgiks oli:

 • Saavutada parem ülevaade kogu tehasest toimuvast.
 • Lahendada probleeme kitsaskohtades parimate spetsialistidega meeskonnatöös.
 • Parendada tarnekindlust.
 • Viia rohkem infot töötajateni ettevõtte tulemustest ja tehase eesmärkidest.
 • Töötajate motiveerimine.
 • Hoida paremini kursis müügiinimesi tootmises toimuvaga ja tellimuste käekäiguga.
 • Parendada planeerimistäpsust.
 • Tõsta tööohutust.
 • Teha võimalikult lihtsaks ettevõtte olukorrast üldpildi saamine kõikidele töötajatele, läbi visuaalselt lihtsa juhtimissüsteemi.
 • Kaasata rohkem lihttöötajaid tootmisest parendusettepanekute tegemisse.
 • Parandada kvaliteeti (ülesanne oli kvaliteedijuhil).

Alustasin projekti sellega, et panin kirja millist infot tuleks osakondade vahel jagada, et saavutada maksimaalne võimalik tulemus eesmärkide täitmiseks.

Presenteeritava info komplekteerimine
Presenteeritava info komplekteerimine

Edasi printisin välja teoreetilised näidisdokumendid, et näha kui palju ja milliseid stende vajamineva info haldamiseks vaja läheb. Samuti sättisin paika parima visuaalse ja loogilise väljanägemise.

Stendide ülesehituse väljatöötamine
Stendide ülesehituse väljatöötamine

Kui stendid said valmis, siis tegin koolituse kogu meeskonnale, kes hakkavad stendide eest vastutama, neid haldama ja infoga aktiivsed hoidma. Samuti selgitasin lahti põhimõtted, eesmärgid ja protseduuri, kuidas hakkame tootmist edaspidi juhtima, millised on tööriistad ja kuidas neid kasutada.

Mõtete presenteerimine ja stendi vastutajate koolitamine
Mõtete presenteerimine ja stendi vastutajate koolitamine

All olevatelt linkidelt on võimalik näha iga etapi juurutuse kohta infot ja stende eraldi:

TÖÖOHUTUSESTENDI VÄLJATÖÖTAMINE

TOOTMISES KOOSOLEKUSTENDI VÄLJATÖÖTAMINE

PARENDUSETTEPANEKUTESTENDI VÄLJATÖÖTAMINE

WHITEBOARD RUUMI VÄLJATÖÖTAMINE

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall