Six sigma

Six Sigma juhtimissüsteemi eesmärk on klientide nõudmiste kvalitatiivne määramine ja nende kõrvalekalleteta täitmine. Eesmärkide täitmiseks keskendub Six Sigma praagi ja ebastabiilsuse vähendamisele ning protsesside optimeerimisele tootmisprotsessis, mis omakorda viib kvaliteetsete toodete osakaalu- ja tootluse tõusule. Six Sigma ei saa kunagi valmis ja seda saab pidevalt parendada. Keskendudes pidevalt uute ja vanade probleemide lahendamisele. Kuid pikemas perspektiivis hakkab praak tooteid vähenema ja seadmed hakkama töötama oluliselt stabiilsemalt. Six Sigma graafikud toovad välja suurimad probleemid, mis põhjustavad praaktooteid ja samuti protsesside ebastabiilsust. Six Sigma tulemus on parim siis, kui seade ei tooda enam ühtegi praaki toodet ja ei peatu kordagi plaaniväliselt. Kuna Six sigma poolt avastatud probleemid on reeglina üldised ja põhimõttelised, siis tuleks läbi analüüsida näiteks Fishbone diagrammiga ja 5 miks küsimusega. Mis viivad sind probleemi algallikani, mille parendamine seab korda ka üldprobleemi.

Six sigma juhtimissüsteemi paremaks haldamiseks on väljatöötatud ka värviliste vööde süsteem millele püüan tuua võrdluse tootmisest:

Kollane vöö: Tööline tootmisest, näiteks masinajuhid või mingi muu spetsialist kes on töölise tasandil. Tema peab võtma omaks kõik muudatused ja aitama läbiviija arendusi ja parendusi oma töökohas, kui see on vajalik. Teeb igapäevatööd tootmises, kuid on teadlik six sigma metoodikatest.

Roheline vöö: Peamiselt Meister või töödejuhataja tootmisest kes annab oma tegemistest aru tootmis- või muu tasandi juhile. Tema tegeleb six sigma projektidega 25-50% oma ajast ja viib läbi kõik arendused, mis on vaja tema osakonnas, ning on nende kasutuselevõtu eest vastutavad “six sigma vaates peamine tööhobune”. Samuti annavad nad vastavalt musta vöö korraldusele pidevalt infot, tehtud arenduste tulemustest, et oleks võimalikud tulemused mõõdistatud.

Must vöö: Eraldi six sigma arendusega tegelev inimene ja muid kohustusi tal ei ole. Tegeleb 100% six sigma projektide haldamisega oma vastutusalas. Suures ettevõttes võiks jaotuseks olla tootmine, logistika, jne gruppideks. Kus siis iga fraktsiooni eest vastutab eraldi musta vööd omav inimene. Peamiseks eesmärgiks on rohelistelt vöödelt saadava info kogumine ja analüüsimine ning nende tegevuse kordineerimine, et töös olevad projektid saksid tehtud planeeritud ajal ja planeeritud tulemusega.

Meister must vöö: Tema peab olema juba aastaid musta vööna praktilist tööd teinud. Tema peamiseks ülesandeks oleks mustade, roheliste ja kollaste vööde koolitamine ja uute metoodikate tutvustamine ja nende tehnikate täiustamine ning parendamine. Samuti peaks ta andma nõu ettevõtte tippjuhtidele ettevõtte liikumissuundade valimises ja efektiivse toimimise lahtimõtestamises. Samuti veab ta üldist six sigma erinevate arenduste üldist plaani ja kontrollib musta vöö tööde üle ning atesteerib neid. Musta vöö meistreid on hea kui ettevõte ise välja suudab kasvatada, sest neile on siis olemas just selle ettevõtte kogemus ja kümnete six sigma parendusprojektide juhtimise oskus.

Arvan, et seda struktuuri täielikult kasutusele võtta peab olema suur ettevõte, kus on probleemide hulga tõttu see vajalik. Reeglina saab väiksemas firmas edukalt hakkama kahe tasemega roheline ja must.

Millise metoodikaga Six sigma toimib:

Peamiselt toimib Six sigma DMAIC meetodiga.

D  Define          Määratle probleem.

M  Measure    Mõõdista protsessi ja kogu piisavalt infot.

A  Analyze       Analüüsi ja leia defekti tekkimise peamised põhjused.

I   Improve       Paranda leitud põhjused ja pane protsess uuesti käima peale problemaatiliste põhjuste kõrvaldamist.

C   Control      Kontrolli kas oli tehtud muudatustest kasu ja kas seda deffekti enam ei teki.

six sigma ring

Mida on võimalik saavutada Six Sigmaga:

1) Vähendada kulusid

2) Leida kohad, kust on võimalik teha seadmeid stabiilsemaks

3) Vähendada praaki

SIX SIGMA GRAAFILINE SELGITUS:

Six sigma graafik

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall