Erinevate parenduste koosmõju

Tootluse tõsu tulemused SMEAD-is seadmete lõikes! Tulemuseks 20% tootlikkuse tõusu pooleteise aastase perioodiga!

Peamised parenduised:

  • 5s seadmete ümbruse korrastamised, võtmetesendide rakendamne, standardiseerimine
  • Seadmete hoolduse kontrollialla võtmine TPM. Mis vähendas ootamatuid seisakuid
  • Mallivahetuste kaardistused ja standardiseerimised
  • Karpide standardiseerimine, ehk vähem ajakulu materjalide tellimisele ja lattu saatmisele
  • Materjalide kvaliteedi tõstmine
  • Erinevate abivahendite väljatöötamine efektiivsemaks toimimiseks
  • Meeskonna motiveerimine ja julgustamine

Liini kaardistus

Tootlikkuste tõus põhimasinatel

 

Online valmise tööde/inimeste täpne planeerimine

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall