Visualiseerimine

Et tootmine oleks ilus, puhas, korrektne ja kõigile üheti arusaadav, tuleks see kokkulepitud märkide ja värvidega ära visualiseerida.

Tootmise transportteede märgistamine – tootmises tuleks ära määrata kõik transportteed, et seal liikuv inimene teaks arvestada võimalusega, et seal liigub ka näiteks tõstuk või alusega liikuv transporttööline, kellel võib olla piiratud nägamine tänu suurele alusele. Kui on ka märgitud ära liikumiseks transportteel suunad, siis saab inimene keskenduda oma tähelepanu vaid ühele suunale ja õnnetuse juhtumine on taas poole väiksem.

Aluse kohtade märgistamine – aluste kohtade ära märgistamine on väga oluline, kuna see loob tootmisse korrektsuse ja see ei lase panna aluseid suvalisse kohta ja asendisse. Väga hea oleks ka ära eristada valmistoodangu aluse kohad materjalide aluse kohtadest, mis veelgi lihtsustab tootmise mõistmist.

Korrektselt paigutatud liinid maas, aluse kohad põrandal ja nende erinevad toonid tulenevast otstarbest annavad tootmisest ilusa korrektse pildi ja kõigil saab kiiresti selgeks, kus liikuda, kuidas liikuda, kuhu mida panna ja kus kohast mida võtta. Kõik see kokku on aga osa timmitud tootmisest.

Värvikoodiga stantsid – et leida ja komplekteerida stantse kiiresti.

Indikaatortuled – et teaks kus on masinal probleem kui masin peaks seiskuma. Või kui tootmisele on kõige õigem aeg ette tuua uus kogus materjali. Samuti laost info andmisele tootmisse, et materjal on teel jne.

Kanban kaardid – et oleks selge, lihtne ja visuaalne ülevaade tootmises olevate materjalide üle

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall