Tarnekindluse tõstmine 100%-le

Tootmisjuhi üks peamisi ülesandeid on läbi meeskonnatöö juhtimise jõuda võimalikult kõrgele tarnakindluseni. Finmeci 2014 keskmine tarnekindlus oli 49% ja seda suhteliselt sabiilselt läbi aasta vaadatuna. 2015 aasta eesmäriks määrati, et aasta lõpuks saavutada 95% tarnekindlus. 100 % tarnekindluse saavutasime alates nädalast 23, peale mida ei näinud OTD ühelgi nädalal alla 100%-di.

Tarnekindluse saavutamiseks kasutasin 6-ja peamist tööriista:

  • Planeerimise täpsuse parendamine. Muutes süsteemis olevad struktuurid, ning olemasoleva ressursi täpsemaks.
  • Uus koosolekute süsteem nii kontoris kui tootmises. Info hakkas olema paremini kättesaadavam ja kontrolliall.
  • Koostööpartnerite omamine tootmise pudelikaela etappide kaitseks.
  • Klientidele kinnituste andmine vastaalt tegelikule toote võimalikule valmimisele.
  • Ristkoolitused töötajatele, saavutamaks suurema unuvesaalsuse tootmise etappides mis võimaldas ressursi puudujääke kitsaskohtades leevenda.
  • Planeeritust varem valmivad tooted saata välja vaid kliendi nõusolekul.
  • Ületundide tegemist kompenseerimaks planeerimise puudujääke ja ootamatuid haigestumisi.

 

OTD tulemus läbi kahe aasta 2014-2015:

OTD 2014

OTD 2015

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall