OEE

Overall Equipment Effectivness ehk Üldine masinate effektiivsus. OEE näitab masinate üldist tootlikust, ehk kui effektiivne seade on ajal, kui ta peaks tootma. Et OEE oleks 100% (parim võimalik) siis ei tohiks tööpäevas sisalduda ühtegi planeerimata seisakut, seadistust, mallivahetust, ühtegi praaki toodet ja masin peaks töötama pidevalt maksimaalse takti kiirusega.

OEE = Saadavus x Tootlus x Kvaliteet

Saadavus = Masina tegelik tootmise aeg / Maksimaalne võimalik tootmise aeg

Masina tegelik tootmise aeg ehk maksimaalne võimalik tootmise aeg vahetuses miinus seisakud, kus masin ei tööta (mallivahetus, seadistamine, seisakud jne.). Näiteks 450 – 45 = 405

Maksimaalne võimalik tootmise aeg ehk maksimaalne tootmise aeg miinus planeeritud pausid. Näiteks 480min miinus 30min lõuna 15min puhkepaus miinus 10min, kui olid täis kanban alusekohad, miinus planeeritud hooldus 5 minutit = 420

Tootlus = (Toodetud kogus x ideaalne ühe tsükli aeg) / Masina tegelik tootmise aeg

Toodetud kogus (kaasaarvatud praagid tooted)*ideaalne tsükli aeg. Ehk 152,5*2=360

Masina tegelik tootmise aeg. Ehk maksimaalne tootmise aeg vahetuses miinus seisakud. Näiteks 450 – 45 = 405

Kvaliteet = Kvaliteetseid tooteid todeti / Toodetud kogus

Kvaliteetseid tooteid todeti. Näiteks 165

Toodetud kogus (kaasaarvatud praagid tooted). Näiteks 180

OEE - LEAN Tootmine

Lisaks OEE näitajale jälgi kindlasti ka teisi valmis sisalduvaid näitajaid eraldi, et teada saada, milline osa valemist on kõige nõrgema tulemusega. Kõige väiksem näitaja on ka koht mille parendamisega peaks alustama esimesena, kuna sealt on võimalik kõige rohkem effektiivsust tõsta.

NÄITEKS:

Saadavus = 96%

Tootlus =75%

Kvaliteet =92%

OEE =67%

Antud näite puhul tuleks alustada tootluse 75% analüüsimise ja parendamiseag, kuna see mõjutab OEE-d kõige rohkem negatiivses suunas. Kui vaadata näitaja tootlus sisse siis see koosneb arvatavasti, masina aeglasemast kiirusest, kui võimalik maksimaalne.

Milleks mõõta OEE-d

1) Suurendada masina tööaega.

2) Tõsta seadme kiirust.

3) Vähendada otseseid kulusid näiteks materjalile.

4) Vähedada praagi tootmist.

5) Tõsta seadme töökindlust.

5) Tõsta seadme efektiivsust.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall