5S

5S-i käivitamine toob tootmisse korra, mis on effektiivselt toimivale tootmisele hädavajalik. Seda tuleks rakendada lisaks tootmisele ka igal pool mujal. Kõiki selle põhimõtteid saab väga edukalt ja lihtsalt rakendada laos, kontoris, kohvitoas ja igal pool mujal ettevõttes. Sest igal pool kus on kord, reeglid ja standardid tegevuse lihtsustamiseks, on võimalik toimida tulemuslikumalt. Timmitud tootmise töökoht on turvaline, puhas ja korras töökoht, kus ei ole midagi üleliigset ja kõigel on oma koht.

Nimetus 5S tuleb sõnade esitähtedest:

1) Sordi

2) Pane Särama

3) Sea korda

4) Standardiseeri

5) Säilita

Sordi  – sorteeri ära kogu tootmine ja masinate juures asuvad esemed, miks mitte ka ladu ja kontor. Tulemuseks saab olema mitu alusetäit mittevajalikke asju. Seda olen palju kasutanud oma tööpraktikas, kuna masinate juures hoiti pea kõiki asju, milledest paljud asjad olid lihtsalt igaks juhuks ja paljud asjad olid sinna lihtsalt vedelema jäänud mingist mineviku ajast. Sorteerimist tuleks alustada nii, et viiakse masina juurest ära kõik asjad, mida ei ole seal pidevalt vaja. Asjad tuleks panna eraldi alustele ehk kindlasti mittevajaminevad asjad ühele, võib-olla vaja minevad asjad teisele ja mittekasutuses olevad asjad kolmandale alusele. Kolme aluse süsteemi kasutada vaid siis kui see on vajalik. Kui on must-valge ja kõigile selge, mis on vajalik, mis mitte siis on kasutuses vaid kaks alust. Üldjuhul on tööriistadega ja abivahenditega aga tihti kahtlusi, et kas ühte või teist asja on vaja. Sellisel juhul tasuks esialgu jätta näiteks võti alles ja märkida ära näiteks rohelise teibiga. Tehes käepidemele selge märk ja kokku leppida töökohal töötajaga, et kui tööriista kasutab siis alles võetakse teip maha. Näiteks 3 kuud peale 5S käivitamist tuleks teha töökohtades ülevaade, ning viia sealt ära kõik siiani veel teibiga olevad tööriistad kuna nende kasutus on liiga harv. See veel ei tähenda, et need tuleks ära visata, kuid tuleks viia näiteks mehhaanikutele ja vajadusel 1-2 korda aastas seda neilt küsida!

Pane särama – kui on kõik sorteeritud, siis tuleks teha korralik suurpuhastus, et saaks puhtaks nii masinad, sahtlid, võtmed, stendid, põrandad jne. Ehk tuleb lüüa kogu keskkond enda ümber ka särama ja kui seda on juba korra keskonnas töötavate inimeste poolt tehtud, siis see kindlasti ka säilib sellisena paremini. Puhastamine ja särama löömine ei ole lihtsalt ilusam tootmine, vaid mina pean seda oluliseks töötulemuste parendajaks. Olen veendunud, et sellises keskkonnas tahavad inimesed parema meelega tööl käia ja on motiveeritumad töötama.

Sea korda – nüüd kui masina ümbrused on koristatud ja särama löödud, on pilt tootmisest oluliselt muutunud. Kui aga liikuda täiuslikkuse poole edasi, siis oleks järgmisena vaja seada kõik töökohas olevad tööriistad, abivahendid, esemed jne korda. See tähendab, et võtmed ja materjalid tuleb paigutada neile planeeritud kohtadele – stendid, sahtlid, kapid. Stendidele näiteks võiks teha tööriistadele taha “varjud” lihtsamaks stendi halduseks ja vältimaks olukorda, et tööriist ei jõua tagasi samasse kohta, kust see võeti. Materjalide aluse kohad, käimis- ja transportteed märgistada liinidega, et tekiks ilus ühtne ja kõigile arusaadav pilt tootmisest, kus iga töökoht ei ole eraldiseisev, vaid kogu tootmine näeks välja ühesugune, loogiline, märgistatud ja korrektne. Seadmete, puhastusvahendite, stendide ja laudade standardsetele kohtadele  võib ette kirjutada alal oleva seadme nimetuse mis annab töökohale veelgi ülevaatlikkust juurde.

Standardiseeri – loo standardeid, et oleks kergem loodud puhtust säilitada. Näiteks loodud tööriistastendidele pane peale pildid korras stendist. Samuti pane pildidi töökohal olevatesse kappidesse kus oleks näha milline peab kapi sisu igapäevaselt olema. Pane välja nähtavale kohale põrandamärgistuse erinevate värvide tähendused. Tee töökohtadesse töötajatele korra hoidmise plaan.

Säilita käitumist – säilita kõike, mida sa tegid tootmise muutumiseks puhtamaks, süstematiseeritumaks ja paremaks. Vaid tehtut hoides säilub kord ja süstematiseeritus su töökohas. Pane töökkohta töötaja enda hindamise tahvel, kus ta peaks anda hinnangu igapäevaselt enda töökohale. Tee  kontrollimise plaanid meistritele ja tööta välja auditeerimise plaan sõltumatutele vaatlejatele pistelisteks kontrollideks. Veendumaks, et loodud reegleid järgitakse. Seo kontrollitulemused tulemuspalgaga tagamaks distsipliini! Alguses tuleb rakendada kindlasti tihedat kontrolli, kuid kui uue käitumisega ära harjutakse, siis võib kontrolliplaane harvendada. Inimesed hakkavad mingi aja pärast võtma uut käitumist harjumisena.

5S visuaalne selgitus:

5S slaidi
5S Visuaalne selgitus

 

 

Näide korda seatud stendist:

Lean 5S stend
Lean 5S stend

Näide korda seatud kapi sisust:

Kapi sisu kordaseadmine
Kapi koristus

5S standardiseerimine ja pidevuse säilitamiseks näidisdokument:

2015-03-25 22_20_33-Tookohas_5s_standardiseerimine (1).docx (Protected View) - Microsoft Word
Kontroll leht töökohale

Töökoha hindamisleht:

Hindamise tulemused
Kontroll leht

 

 

Varjudega abivahendite alus töökohas: Enne – Pärast

tööriistad
Abivahendite visualiseerimine

 

 

Põrandale kantavate joonte visualiseerimine ja standardiseerimine.

Jooned
Joonte tähistused

 

Parendatud keevitustöökoht!

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall