Täielik seadmete hooldus TPM

Autonoomne hooldus (CLAIR) – et vältida masinate ootamatuid lagunemisi ja kalleid seisakuid tootmises, siis tuleks hooldada masinaid mingil konkreetsel päeval kuus või nädalas. Masinaid tuleks täielikult õlitada etteantud aja tagant. Õlituseks tuleks teha vastavad graafikud ja juhendid, kuna erinevaid kohti masinal on vaja õlitada erineva õliga ja erineva aja tagant. Tabel näitaks ära, millal tehti viimane õlitus ja juhendis on näha millist õli tuleb kasutada millistes masina punktides. Samuti hoolduse käigus tuleks ära vahetada kõik vahetust vajavad varuosad ning kirja panna masina nõrgad kohad, mis vajavad vahetust järgmisel korral. Eraldi tuleks teha ka seadmele kontrollimist, et olla veendunud seadme täpsuses.

*Ennetava hoolduse alla kuuluks ka hoolduse, masinaosade jne üle kontrolli võtmist. Teisisõnu tuleks hakata sisestama arvutisse millal tehti hooldust, mis osad või jupid masinal ära vahetati. Lisaks tuleks tabelisse sisestada ka vahetatud osa orienteeruv tööiga ja seda kõike selleks, et sa teaksid, millal on vaja sama osa uuesti ära vahetada või vähemalt kontrollida selle seisukorda. Tulemuseks on kordasi vähem seisakuid masinal, sest sul on olemas kogu ülevaade masina erinevate sõlmede seisunditest. See teeb ka omakorda lühemaks hoolduste ajad, sest omades täielikku infot seadme kohta, siis ei ole vaja enam hoolduse ajal kõiki sõlmesid kontrollida, vaid tuleb kontrollida ohtlikusse ikka jõudvaid. Samuti saab tehtud hoolduste tabelist kätte info, millal tuleks tellida ära ohtlikkusse ikka jõudma hakkavad varuosad, sest reeglina me teame, kui pikk on varuosa tarneaeg. Samuti tuleks varuosade tellimisest teavitamine lasta ära teha arvutil, sellega väldime inimlikke tähelepanematusi ja möödalaskmisi.

*Koolitus – eraldi lõiguna tuleb vaadata ka seadmete kasutamise õpetamist ehk kõik inimesed, kes hakkavad tööle seadmega, peavad olema piisavate teadmistega ja koolitatud, et teada ohutuid töövõtteid ja vältida seadmete lõhkumist läbi valede seadistamisvõtete. Läbi selle tagame seadmetele pika eluea.

*Seadmete parendamise meeskond. Kui tahame olla effektiivsed, siis oleks vajalik oma seadmeid pidevalt kaasajastada ja parendada, et viimased ei jääks konkurentide uuematele seadmetele alla, kaotades läbi selle tootluses, kiiruses ja seadistusaegades.

Kõik see on väga oluline, et vältida masinate seisakuid, kuna iga seisakuga jääb seisma lisaks masinale ka kogu masinat teenindav personal ja tegemata jääb planeeritud toodang. Iga selline seisak on ettevõttele väga kallis.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall