Poka-Yoke

Poka-Yoke on vigade välitimise mõtteviis, mis aitab vähendada või elimineerida täielikult defektsete toodete tootmise võimaluse, tulenevalt inimlikust eksimise võimalusest. Paremate tulemusteni viib ennetamine, parendamine ja tähelepanu juhtimine.

Siinkohal näitena võib tuua valamu vormide värvimise, kui on firmas olemas robot, mis värvib valamuid, kuid vormide värvimise programme sisestab inimene vastavalt vormide järjekorrale liinil. Sellises olukorras tekib varem või hiljem inimliku eksimusega või vormide sarnansuse tõttu olukord, kus operaator sisestab robotile töö käsuks vale vormi nime. Et seda 100% vältida, selleks lisasime robotile RFID liidese ja igale vormile panime külge chipid. Praeguseks toimib süsteem sedasi, et kui vorm jõuab roboti töötsooni, siis robot saab chipsist ainulaadse numbri, mis omakorda käivitab automaatselt programmi, millega tuleb vormi värvida. Seega igal vormil on oma chip, millele on ainulaadne number, number aga on seotud robotis oelvate programmidega. Seega robot ei värvi kunagi enam valet vormi vale programmiga.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall