Parendusettepanekute stendi väljatöötamine

Parendusettepanekute stend sai välja töötatud põhimõttega, et nii tootmises kui ka kontoris peab olema aru saada, kuidas info liigub. Keerukamaks tegi stendi ülesehituse see, et ideid ootasime tootmisest , kuid parenduste realiseerimine pidi hakkama pihta pigem kontori parendusettepanekute stendil. Selleks töötasin välja kastide süsteemi, mis tagas info liikumise nii alusmise kui ka ülemisel sendil selliselt, et ettepaneku tegija tootmises sai alati näha, kus on tema idee hetkel:

  • Uued ettepanekud
  • Otsustamisel järgmisel koosolekul
  • Töös olev
  • Realiseeritud ehk rakendatud
  • Aktsepteeritud, kuid ootele pandud

All oleva pildi vasak serv näitas idee hetkeolukorda tootmise stendil. Tootmises olev parendusettepenakute stend oli üks osa informatsiooni stendist ehk vaid vasak lahter.

Parendusettepaneku stend tootmises
Parendusettepaneku stend tootmises koos statistikaga

Parendusettepanekute tarbeks väljatöötatud protsess sai tehtud nii lihtne kui võimalik ja sai pandud nii tootmise kui ka whiteboard ruumis olevale parendusettepanekute stendile. Üks väga visuaalne teostus oli see, et iga osakond sai tähistatud värviga, mis andis stendile juba eemalt peale vaadates arusaama, millisest osakonnast on ideed pärit ning kes nendega tegelema peab!

Parendusettepankute protsess
Parendusettepankute protsess

Parandusettepaneku tegemiseks töötasin välja ka spetsiaalse dokumendi, mida prinditi välja ühe ettepaneku tarbeks kolmes kopeerivas eksemplaris ning oli tehtud kahes keeles, kuna suur osa töötajatest oli venekeelt kõnelevad. Parendusettepanek pidi alati olema identifitseeritava autoriga ehk peab olema teada, kes tegi ettepaneku. See tagas selle, et teda hoida kursis parenduse käekäiguga. Blanketi üritasin teha võimalikult kompaktse ja efektiivse, kuid samas piisavalt ülevaatliku. Lisaks parenduse kirjeldamisele tuli veel äre kirjeldada paari lausega, milline on olukord täna, et probleemiga mitte kursis olevad inimesed suudaks ka aru saada, mida tahetakse parendusega muuta. Samuti oli veel vaja ära määrata, millist kasu parendusega saavutatakse –  5S, töökeskkond, kvaliteet jne. Ehk alati ei eeldatud kasu otseses tulus, vaid täiesti aktsepteeritav on ka kaudsest kulust tulev võit. Näiteks töökeskkonda ilusamaks muutes on inimesel kõrgem motivatsioon tööl käia ja olla motiveeritum.

Ettepanekukaart nii eesti- kui venekeelne
Ettepanekukaart nii eesti- kui venekeelne

Peamine stend, mis on mõeldud parendusettepanekute haldamiseks nägi välja selline:

Parendusettepanekute stend whiteboard ruumis.
Parendusettepanekute stend whiteboard ruumis.

Stendi tegin selliselt, et 4 parendust saaks olla korraga töös. Olukord, kus on rohkem kui 4 parendusettepanekut ja siis töösse mittemahtuvad ettepanekud pannakse ajutiselt ootele (spetsiaalne kast stendil), kuniks mõni töös olevatest parendustest valmis saab.

See on ainuke stend, mida ei jõudnud praktikas käivitada, kuid kogu ettevalmistus sai 100% tehtud. Ideeliselt pidi hakkama iga osakonna juht tegelema oma alluvate parendusettepanekute juhtimise, rakendamise ja sisseviimisega. Koosolek pidi olema üks kord nädalas ülevaate andmiseks parenduste etappides ning uute parenduste läbivaatamiseks.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall