Night walk

Night walk on üks kiiremaid võimalusi hoida kokku kulusid. Night walk´i nimi on tulnud sellest, et tootmises seisavad masinad kõige tihedamini öösiti ja night walk´i läbiviimiseks on kogu tootmise seadmete seismine väga oluline. Loomulikult võib läbi viia night walk´i ka nädalavahetusel ja päevasel ajal, kui tootmises on selline aeg, millal masinad seisavad. Oma iseloomult aga ei ole see midagi muud, kui tuleb teha jalutuskäik läbi tootmise ja tuvastada kõik kohad, kus on surveõhuvoolikute lekked. Kogu tootmise seismine on oluline selleks, et oleks tootmises nii vaikne kui võimalik, sest vaid siis on väiksemgi leke kuulda. Kui käid päevasel ajal tootmisest läbi ja arvad, et on justkui vaikne ja nagu ei oleks surveõhu voolikutes mingeid lekkeid, siis täieliku seiskumise ja inimtühjas tootmises ringi liikudes, saab sellest jalutuskäigust hoopis teise tulemuse.

Lekete kõrvaldamisest tulenev tulu oleneb sellest, kui palju on lekkeid torustikes. Tulusid iseenesest on erinevaid:
A) võidad reaalselt rahas ehk igakuine elektri arve tuleb väiksem selle arvelt, et kompressorid ei pea enam pidevalt töötama, vaid töötavad ainult siis kui keegi surveõhku kasutab
B) kui lekked on väga suured, siis hakkab mingi hetk seadmetel surveõhku puudu jääma ja tekivad otsesed probleemid tootmises
C) kui ei teata, et on tootmises torustikes lekkeid, siis võib halvimal juhul investeerida võimsamasse või uude kompressori soetamisse, mis aga ei ole tegelikult üldse vajalik.

Ise olen teinud night walk´i vaikses tootmises fotoaparaadiga ja jäädvustanud kõik kohad, kus on lekked. Jäädvustatud piltide abil on hiljem lekete kõrvaldajal lihtne lekete kohad tuvastada ja lekked likvideerida.

Pilt lekkivast liitmikust:

Night walk tulemus

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall