Väärtusvoo analüüs

Väärtusvoo analüüs on oluliseim analüüs mis annab hea pildi ettevõtte toimivusest, layoudist, efektiivsusest ja kaupade liikumisest!

Väärtusvoo analüüs peab olema lihtne visuaalselt:

*Tuleb keskenduda tooteperele. Näiteks registraatorid või kiletaskud.

*Kujundada selge pilt selle tooteperega seatud jooksvast materjali- ja teabevoost.

*Tuvastada timmitud tootmise vahendid ja tehnikad, mis aitavad parandada voogu ja kaotada raiskamise.

*Lisada need ideed uude pilti sellest, kuidas teave ja materjalid peaksid liikuma selle tooterühma puhul.

*Luua tegevuskava, mis muudab uue pildi selle tootepere puhul reaalsuseks.

Näide analüüsist:

VÄÄRTUSVOO ANALÜÜS
VÄÄRTUSVOO ANALÜÜS

Tulemuseks oli transportimisi üle 1,4 kilomeetri ja vaid 11 väärtust lisavat tegevust 89-st! Esmalt tuleb keskenduda 78-le mitte väärtust lisavale tegevusele, et neid kõrvaldada. Reeglina tahetakse keskenduda aga väärtust lisavate tegevuste parendamisele, mis aga tegelikult on teisejärguline!

Tegevuste osakaalud
Tegevuste osakaalud

Toote valmimise etapid ja väärtust lisavad seadmed:

Protsessid
Protsessid

Pudelikaela leidmine ja seadme tsükli efektiivsus:

Läbilaskeaeg
Läbilaskeaeg

Kiireima võimaliku läbilaske vs. masinal olnud kiirusega läbilaske võrdlus. Tulemuseks näeme, et ligi pool kaotame kuna töötame madalamal kiirusel.

Läbilaskeaeg
Läbilaskeaeg

Kaardistatud näidistellimust toodeti vaid 4-jal päeval, kuid kogu protsess alates tellimusest kuni saatmiseni võttis aega 52 päeva. Teoreetiliselt on võimalik antud toode valmis toota 122 minutiga ehk ligi 2000 korda kiiremini (arvutades töötades ühes vahetuses).

Toomises materjalide, pooltoote ja valmistoote liikumise kaardistus:

Materjalide liikumimne
Materjalide liikumimne

Siin on näha, et kauba liikumisel on 1 ristumistee, mida tuleks vältida tagamaks sujuvamatja ohutumat liikumist. Samuti ei ole seadmed loogilisesl järjekorras, mis pikendab tootmises pooltoodete transportimise teekonda!

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall