SMED

SMED ehk Single Minute Exchange of Die eesti keeles võiks seda tõlkida kui ühe minuti mallivahetus või ümber seadistus, kuna mallivahetused ja seadistused on väga suureks probleemiks kõigis tootmisettevõtetes.

Ühe äärmuslikku näidena kasutatakse F1 rehvivahetus. Millest on nii mõndagi õppida ja paljutki saab kasutada iga mallivahtuse parandamised. NÄIDE

Selles peatükis püüan väljapakkuda erinevaid võimalusi, kuidas sellistes kohtades kokku hoida aega läbi tegevuste kiirendamise, lihtsustamise ja (või) elimineerimise.

Kiire mallivahetus sisaldab endas palju erinevaid protsesse, mis jaotatakse kaheks suuremaks grupiks, mis omakorda jagunevad väiksemateks.

A) Ettevalmistav:

1) Tee masina juures ära nii palju, kui võimalik enne mallivahetuse alustamist ja enne eelmise tellimuse lõppu.

2) Pane võtmed valmis sinna, kus neid mallivahetusel vaja on.

3) Too teise formaadi pealepanekuks vajaminevad detailid masina juurde valmis.

B) Parendustegevused:

1) Võtmed masina juures (stend annab kiire võimaluse võtmete leidmiseks),

2) Olulisemad varuosad masina juures (stend annab kiire võimaluse varuosade vahetamiseks).

3) Kui on võimalus, siis märgista ära masinal kõik mallivahetuseks seadistatavad asukohad erinevate värvidega. Näiteks suurema toote puhul märgista ära sinisega kõik seadistuspunktid ja väiksema toote puhul märgista kollaseks, et oleks kiire, eksimatu ja visuaalselt lihtne ümberseadistust jälgida.

Elimineerimine ehk tegevuste kõrvaldamine oleks nii siin kui ka teistes tsüklites üks olulisemaid tegevusi. See tähendab, et ei ole mõtet teha effektiivsemaks tegevust, mida on võimalik elimineerida. Näiteks kui pead enne mallivahetust alati käima sahtlist võtmas võtmeid, siis tuleks võtmed panna masina külge just sellele kohale, kus neid vaja on. Sellega võidad kohe võtmete toomiselt aega. Kaardista kogu mallivahetus ja õpeta kõiki seadistajaid seda tegema ühte (kõige kiiremat) moodi.

Heaks näiteks tuuakse alati kiire mallivahetuse puhul rehvivahetust. Kui seda teha läbimõtlematult, siis võtab see aega umbes 30 minutit. Kui seda teha aga läbimõeldult ja kiirust maksimeerides, siis on see kõik võimalik alla 8 sekundi. Just nii kaua vahetatakse rehve vormel 1 autodel. Kui suudad viia seadistuse samale tasemele ja kiirusele, siis ei ole enam oluline kui suur on järgmine tellimus ja partii, sest mallivahetus võtab kaduvalt vähe aega.

Kui hakata analüüsima mallivahetust, tuleb kirja panna kõik tehtavad tegevused. Jaota kõik tegevused välisteks tegevusteks (external setup), need on tegevused, mida sa saad teha töötava masinaga. Teisalt pane kirja need tegevused, mida saad teha vaid siis, kui masin seisab ehk sisesed tegevused (internal setup). Nende kahe põhirühma alla pead ära mahutama kõik mallivahetuse käigus tehtavad operatsioonid, liikumised, tegevused jne.

Standardiseeri kõik välised tegevused ehk tee näiteks nimekiri masinajuurde, et alati enne mallivahetuse alustamist oleks võimalik dokumendi alusel kontrollida, et kõik välised tegevused oleks kindlasti tehtud enne masina seiskamist ja mallivahetuse alsutamist. Vaata ka all olevat illustreerivat pilti.

clipboard 2clipboardSMED

Tehtud analüüsi alusel vähenda kõiki siseseid tegevusi nii palju kui võimalik. Mida aga ei ole võimalik ära kaotada, need tuleb lihtsustada ja standardiseerida (näiteks märkides masinale ära erinevate värvidega kohad, kus peab mingi seadistuse puhul tetud mõõdik või näiduk olema). Samuti püüa leida võimalusi detailide vahetuse puhul nende standardiseerimisele (näiteks kui vahetad votmi, siis pane vormi külge mingi näidik, mis peab iga vormi puhul sattuma alati samasse kohta). Teisisõnu sa ei pea mitmeid kordasi vormi asukohta mõõtma, vaid tehtud märgid ja abivahendid aitavad selle panna esimese korraga õigesse kohta. Üks väga hea mallivahetuse kiirendaja on ka poltide lühendamine. Oletame, et on vaja mingi detail masinalt iga seadistamisega eemaldada, siis tuleks vaadata poltide pikkust, kuna iga keere, mis sa poldile teed on ajakulu. Polt peaks olema täpselt nii pikk, kui on vaja selle piisavaks kinnihoidmiseks ja mitte millimeetritki pikem. Olen ise näinud palju selliseid olukordi, kui polt on u. 1 – 2 cm keermest, millest ta kinni hoiab pikem. Ehk iga poldi lahtikeeramiseks kulub 10 – 20 sekundit rohkem, kui võiks. Veel parem oleks see, kui on võimalik tulevikus üldse vältida poldi lahti keeramist, muutes natuke detaili poldiauke tehes need ühelt poolt avatuks. Otsi ka võimalusi, kus saad kasutada kiirkäivituspolte, liblikaid, survega kinnitatavaid kiirkinnitusi. Nendega võidad lisaks veel ka võtme haaramise ja pärast omakohale tagasipaneku. Samuti on näiteks liblika lahtikeeramine kordasi kiirem, kui lehtvõtmega poldi keeramine. Püüan seletada samu situatsioone ka alloleval pildil.

Kui vahetada vasakul pildil olevat detaili, siis on vaja esmalt võtta võti ja täielikult lahti keerata polt. Kui aga vaadata parempoolset pilti, siis seal ei ole vaja haarata võtit, kuna on tegu liblik poldiga. Liblikat on vaja lahti keerata vaid mõned keerud, peale mida tuleks liigutada vahetatav detail paremale ja juurde tehtud suuremast avast läheb liblikas nii läbi, et seda ei pea üldse eemaldama seadme küljest!

Poldiga detaili vahetamine (ENNE) –

1) Pead tooma võtme, võtmega keeramine on aeglasem, kui liblika keeramine.

2) Pead keerama täielikult lahti poldi. Ehk pikema poldi puhul võib sellele kuluda sekundikümneid.

3) Pead panema kuskile poldi, et seda peale detaili vahetust tagasi panna.

4) Kui oled vahetanud detaili, siis pead poldi haarama kohast, kus sa selle panid.

5) Pead saama poldi ilusti keermesse.

6) Poldi alguse kinni keerama käega.

7) Haarama uuesti võtme.

8) Keerama poldi tugevasti kinni.

9) Asetama võtme omale kohale tagasi.

Liblikaga detaili vahetamine (PÄRAST) –

1) Keerad käega lahti vaid paar keeret, et detail oleks vabastatud.

2) Vahetad detaili, kuna kinnituskoha kõrvale tekitatud suuremast august saab liblikas läbi tulla.

3) Keerad uuesti liblika kinni.

kiirkinnitus liblikaga

SMED-i põhimõtteks ongi viia mallivahetused nii kiireks kui võimalik, et need ei takistaks probleeme tellimuste järjestamises. LEAN-i seisukohast tuleb toota seda tellimust, mida on kõige kiiremini vaja, mitte koguda tellimusi kokku ja toota seeriatena. Kokkuvõttes ei ole see tegevus väga effektiivne, sest osad tellimused seeriast on vaja tarnida alles tulevikus ja need jäävad lattu seisma, mis on aga otsene kulu ettevõttele. Leani põhimõtteks on toota kõike õigeks ajaks JIT

SMED ja TPM põhimõtete rakendamise tulemusena õnnestus tõste seadmete efektiivsust ~20%

Tootlikkuse tõus põhimasinatel

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall