TEEP

Total effective equipment productivity (performance) ehk täielik seadmete efektiivsus. Oma sisult sisaldab see sama valemit, mis OEE aga juurde on lisatud planeeritud töö nädalas / teoreetiline maksimaalne aeg. Valem oleks selline

                                                     (                    OEE                    )

TEEP = Toimivus x Saadavus x Tootlus x Kvaliteet

Kuna me teame juba OEE peatükist selle arvutust ja vöörtuseid siis kasutame neid samu ka siin valemis. Juurde arvutame ainult Toimivuse.

Toimivus=Masina võimalik tootmise aeg/masina teoreetiline maksimaalne tootmise aeg

Tehe oleks järgmine. Eeldame, et oleme plaaninud panna masina töös hoida 5 päeva nädalas ja 24h päevas. Küll aga samas teame, et maksimaalne võimalik toimimine oleks 24h päevas ja 7 päeva nädalas.

TEEP = (24*5)/(24*7) x OEE = 71,4% x OEE = 71,4 x 67 = 47,8%

Toimivus Näitab, et masin on planeeritud töötama maksimaalsest võimalikust ajast 71,4%. Mis aga omakorda langetab TEEP näitaja 47,8%-le.

Toimivuse parendamiseks oleks vaja tõsta vahetuste arvu või vahetusi pikendada, et viia planeeritud tööaega suuremaks, kui 24h päevas ja 5 päeva nädalas.

TEEP näitaja pareneb nii OEE erinevate osade parendamisega, kui ka toimivuse parendamisega.

Milleks mõõta TEEP-i

1) Et parandada kõike, seda mida saad parandada ka OEE-ga

2) Et teada, kui palju on sul veel võimsust varuks, et toimida seadme maksimaalsel teoreetilisel maksimaalsel võimsusel.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall