Suuremate arenduste loetelu

All on näha peamine loetelu parendustest Eumar Santehinka OÜ-s, et ettevõtte toimiks paremini ja efektiivsemalt! Osadest tegevustest millest on pildimaterjali on räägitud ka alammenüüs.

 • Uue planeeritava tehase nullist väljatöötamine, kõikide erinevate tootmisüksuste kokku toomine, kogu tehase lay-oudi joonestamine, konveierite pikkuste arvestus, materjalide, vormide ja valmistoodangu lattu alusekohtade arvestus, töökohtade paigutuse väljatöötamine arvestades kaupade, vormide, mudelite, pooltoodete ja valmistoodete loogilist liikumist. Viimistluse osakonda valamute liigutamiseks konveiersüsteemi väljatöötamine, mis kaotab kogu käsitsi valamute transpordi. Laos pakkimispõhimõtte väljatöötamine, mis võimaldab pakkida mitmeid erinevaid tooteid sama aegselt. See omakorda võimaldab vähendada pooltooteid tootmises. Oletatav efektiivsuse kasv vähemalt 30%.
 • Hetkel toimivas tehases valuosakonna lay-oudi joonestamine, konveierite pikkuse arvestamine, seadmete ostmine (Hiina, UK, Eesti), ettevõtte esimese materjalilao lay-oudi tegemine.
 • Valuosakonnas valamute kuivamiseks spetsiaalsete kuivamisriiulite väljatöötamine, joonestamine, valmistuse- ja allhanke koordineerimine. Eeliseks on see, et nendesse saab paigutada 90% valatavatest valamutest ja tänu korrustele on need kordades efektiivsemad, kui senini kasutatud ühes tasapinnas kuivamisalused.
 • Viimistlus- ja pakkimisosakonnas valamute ruumisäästlikuks kasutuseks ja efektiivseks transportimiseks spetsiaalsete ratastel aluste väljatöötamine, tellimine, testimine ja kasutuselevõtt.
 • Tehase hoovis jäätmete hoiustamissüsteemi loomine, käivitamine, kontrolli korraldamine.
 • Valumasinatele toormaterjali konteinerite uue konstruktsiooni väljatöötamine, mille tarbeks tuli joonestada tootmishoone, et arvestada erinevate ruumi ja seadmete parameetreid. Seadmete tellimine ja töösse rakendamine. Tulemusena saab materjale vahetada viiel punkril korraga. Enne oli seda võimalik teha vaid ühel punkril!
 • Erinevate juhendite, hooldusgraafikute ja standardite väljatöötamine ning juurutamine. Näiteks lintimisseadme-, imamiskambri-, liftide- ja tõsteseadmete hooldusjuhendid, vormidele alusplaatide valmistamisjuhend või roboti düüsi mõõdistamise juhend.
 • Vormide ümberkeeramisliftide väljatöötamine ja allhanke korraldamine – raskeid vorme, mida enne keerati ümber 4-6 mehega saab nüüd teha 2 inimesega ja vigasuse oht puudub.
 • Online valamise väljatöötamine ja katsetused – efektiivsuse võit 20%
 • Struktuuri uue planeerimisosakonna loomine ja planeerija koolitamine, et oleks ressurss hakata töid planeerima ja haldama.
 • Tootmise planeerimise tarkvara nullist väljatöötamine, mis tagas müügile täpsed kinnituskuupäevad planeerimisest, mis arvestas tootmise ressursiga ning toodete keerukuse ehk raskusastmega. Eelnevalt oli täielik kaos – kinnituskuupäevasid andis müük „kõhutunde“ järgi või ei andnud üldse.
 • Planeerimise tarkvarajuurutus aitas olukorra täielikult kontrolli alla võtta ka pooltoodete osas toomises, mille tulemusena vähenes pooltoodete arv tootmises 400-lt 150-le. Sellest 50tk on siiani veel tooted, mida eelnevalt arvati, et müüakse ja toodeti lattu, kuid ei ole siiski müüdud u. 6 kuu jooksul!
 • Planeerimise programm sai konstrueeritud selliseks, et see annaks tootmisele pidevalt infot uute vajaminevate vormide kohta esimesel võimalusel ehk kohe tellimuse saabudes. See andis tootmisele piisavalt aega vormi ettevalmistamiseks ja kohaletoimetamiseks.
 • Vormide seisukorra kontrolli alla võtmiseks vormide registri käivitamine, kust said tootmisjuhid, planeerija ja vormiosakonnajuht infot vormide seiskorra kohta, et oma tegevusi planeerida.
 • Vormiosakonna planeerimise käivitamine – tulemuseks vormiosakonna mitte üleplaneerimine ja täpsed vormide valmimiseaegade andmine planeerimisele, kus oli infot vaja tulnud tellimuse kinnitamiseks ja toode planeerimiseks tootmisse.
 • Laos uutele vormidele aluse kohtade süsteemi väljatöötamine ja lao haldamiseks tarkvara väljatöötamine, mis aitab leida laost hetkega täpse vormi asukoha. Samuti oli programmis hallatud ka tootmise ja vormiosakond virtuaalse alana.
 • Valuosakonna palgasüsteemi väljatöötamine, mis sai tehtud tüki põhine. Seega tootlust motiveeriv. Samuti sisaldas uue asjana kvalifikatsiooni eest lisatasustamist ja soosides kvaliteeti jälgima.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall