Tarkvara juurutamine

Tallinna Pesumajas sai juurutatud seitsme kuuga eritellimusena kliendivajadustest lähtuv tarkvara. Selle ajaga ei saanud ainuüksi tarkvara loodud, vaid ka see täis mahus käivitatud. Olles varasemalt mitmeid tarkvarasi juurutanud ja neid käivitanud siis tava aja kulu tarkvara kasutusele võtmiseks on 2-3 aastat, harva vähem! Arendus oli loogiline järg välja töötatud excel andmebaasile ja käsitsi andmete siestamisele viimasesse. Paberkandjal tehtavad kirjed ja sissekanded ei ole kunaga väga hea täpsusegas, sest neid saab inimene mõjutada töölehte täites. Samuti on tülikas andmete kandmine andmebaasi, ühelt poolt on inimeste käekirjad mitmeti mõistetavad ja teisalt on see nii, et naa ajakulukas. Seda kõike aga on võimalik kiirendada ja veelgi täpsemaks teha vaid ühte moodi – juurutades töökoha põhise kaardistusega ja täisautomaatse tarkvara! See on ka üks minu Tallinna Pesumajas töötamise aja suurimatest arendustest. Arendus erineb teistest see, et tegu on kogu ettevõtte kõiki osakondasid ja üldist juhtimist parandava tööga, millest saab ettevõte head juhtimise oskust ja analüüsivõimet omades luua kasulikkust pikki aastaid. Üks oluline lisanduv väärtus oleks näiteks tükitöö põhimõtete rakendamine ja palkade arvestamine läbi tootmises juba toimivate raporteerimiste. Täna tehakse palkasid igas kuus ~2 nädalat koos parandustega. Tarkvaraga oleks see tehtav mõne nupu vajutusega. Huvitamatest lisadest kaardistab tarkvara näiteks ka inimeste hilinemised, mis kuvatakse tootmise juhtidele eraldi tootmisse sisenemisel ja saab sealt koheselt teada kes hilines ja minna inimestega rääkima hilinemise põhjustest. See funktsionaalsus toob tootmisse kiiresti distsipliini. Samuti arvestatakse tootmises tööaega töökohal olles, mitte maija tulles ja majast lahkudes – mis on ettevõtte suhtes õigem arvestus ja oluline efektiivsust maksimeerides. Samuti arvestatab tarkvara pause masina juurest lahkused ja sinna naastes. Tükke arvestatakse täpselt seal kus inimene täna töötab, võttes arvesse mitte ainult masinat vaid ka positsiooni kus inimene töötab. Inimese liikudes ühest töökohast teise toimub inimese kaardi eelmisest töökohast välja logimine automaatselt, mis tagab väga hea täpsuse tööaja arvestuses. Sama peenelt kui tarkvara arvestab inimese tehtud toodangut ja aega, on võimalik seda kõike ka erinevate aruannetega analüüsida. Inimesed kes töötavad masinatetaga näevad pidevalt oma keskmist kiirust ja selle suhet ette antud normiga.

Ülevaade TM ERP Solution tarkvarast pesumajale

Mõned pildid

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall