Tootmist analüüsiv andmebaas

Kuna ettevõttes ei analüüsitud personaalselt kus kes mida, kui kaua ja millal tegi siis selle olukorra muutmiseks tegin täiesti uue andmebaasi mis aitaks tootmisest, kiirustest, tootlustest jne paremini aru saada. Andmebaasi kasutati pärast erinevate aruannete tegemiseks. Samuti oli see vajalik, et õppida tundma ettevõtet ja sellest aru saada milliseid andmeid tahame koguma hakata kui juurutan TM ERP solutions tarkvara.

Välja võetavad aruanded:

  • Töötaja efektiivus erinevates töökohtades
  • Töötajaid võrrelda teiste töötajatega leides efektiivsemaid
  • Hinnata seadmete kiiruseid ja prognoosida personali vajadust
  • Vaadelda kui palju kasutame tehases mitte töötama pidavate inimeste ressurssi (ehk tööjõudu on puudu)
  • Vaadelda osakonna või seadme lõikes tulemusi
  • Seadmete normeerimiseks arvestades tänaseid kiiruseid
  • Oli aruanded sisestatud andmete kontrollimiseks
  • Tehase üldist efektiivsust Kg/töötunni kohta
  • Hinnata tehase üldist läbilaset Kg-des

Näidis analüüsid

 

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall