Suuremate arenduste loetelu

Loetelu suurematest tehtud tegevustest:

  • Seadmete remontimine paremale tasemele vältimaks planeerimata seisakuid, seadistusi ning masinad läksid oluliselt täpsemaks – seisakute vähenemine 20%.
  • Mallivahetusi hakkasime paremini läbi mõtlema ja tegema seadistuseks ettevalmistavaid tegevusi (näiteks vajalike hammasrataste, võllide, nugade masina vahetusse lähedusse toomine ja nende ettevalmistamine ning võtmete valmispanek vajalikesse kohtadesse) – mallivahetus kiirenes 15%.
  • Võllivahetusega aknanoad asendasime magnetnugadega, noa vahetusel ajavõit u. 70%.
  • Trükivärvide ümbertöötlemine vedelast tahkeks, mis andis võimaluse kokku hoida jäätmete ladustamiselt 30%. Selle protseduuri tarbeks sai välja töötatud  juhend ja kõiki töötajaid välja koolitatud.
  • Paberi rullide kitsamaks tegemine ~5mm, mis andis materjali kokkuhoidu 2% ja igakuiselt rahalise kokkuhoiu 1700€.
  • Ühte tüüpi pooltoodetele kanban metoodika rakendamine, mis tagas tellimuse kiirema valmimise tellimuse saabumise hetkest u.20-50%, sest pooltoode oli optimaalses koguses pidevalt tootmises olemas ja ei tekkinud viivitust materjali tarnimise arvelt + tootmisele kuluv aeg.
  • Mallivahetusele Checklisti väljatöötamine ja rakendamine, mille abil tuli enne mallivahetust läbi lugeda tootekaart ja tellimus, et midagi ei jääks kahe silma vahele. Eesmärk vähendada eksimust seadistamisel. Kuid kui peaks midagi jääma siiski kahe silma vahele, siis peale ekslikult vale seadistamist  andis leht veendumuse, et tehtud seadistus on kindlasti õige. Kontroll-lehe abiga tuli peale mallivahetust ja tootmise alustamist võrrelda toodet töökaardi ja tellimusega. Samuti võtsid pakkija ja masinajuht lehele allkirja, pannes neile suurema vastutuse!
  • Vahetused 12h, mille tulemusena võitsime ühe masina täispesu päevas ja vahetuse vahetusel informatsiooni vahelduseks kulunud aja – võit vahetuste vahetustelt 33%.
  • Kui oli töö kahe vahetusega, siis rakendasin 2+3 päeva 12h graafikut, et oleks pidev töö ja masin saaks maksimaalselt järjest palju töötada. Võit tootlusele u. 10%.
  • Omahinna kalkulaatori väljatöötamine execlis kiireks materjalihinna kalkuleerimiseks, mis võimaldas täpse materjalikulu välja arvutada kõikidele võimalikele toodetele sekunditega!

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall