KPI – Tulemuslikkuse võtmenäitaja

KPI (Key Performance Indicator) ehk tulemuslikkuse võtmenäitaja on sisuliselt ettevõtte eesmärkidega seotud oluliseimad näitajad, mis toovad nähtavale arusaadavalt ettevõtte tulemus-likkuse, aitavad otsustajatel otsuseid langetada ning võimaldavad näha minevikus tehtud otsuste tulemuslikkust.

KPI-i nimi ja mõte on ühesed, ehk KPI-ks saab nimetada vaid olulisemaid näitajaid mis on seotud antud tegevusega. Näiteks korvpallis on oluliseimaks korvpalluri visketabavuse %. Ehk see võiks olla näiteks korvpalluri KPI.

KPI näitajaid mida jälgida ei võiks olla rohkem kui kolm, et eesmärgid oleks selged ja kergemini jälgiavad. Kui tekitada liiga palju KPI näitajaid siis on nende jälgimine raske ja võib kaduda tähelepanu oluliseimatelt näitajatelt. Nende täitumine on omakorda küsimaärki all ja jäävad reeglina täitmata. Küll aga keskendudes paarile kolmele näitajale on nende jälgimine kontsentreeritum ja reeglina jõutakse ka eesmärkideni.

KPI tulemusteni jõudmiseks tuleks tekitada erinevatele osakondadele ja ettevõtte üksustele erinevad mõõdikud, millede täitmine viib omakoeda KPI täitumisteni. Kuna KPI näitaja on reeglina üldine ja ettevõtte üldist eesmäeke tagav. Siis mõõdikud oleks juba konkreetselt teatud osakonna eesmärk, mille täitmine tagab KPI tulemuslikkuse

Millised võiks olla ettevõtte KPI näitajad ja mõõdikud, ning kuidas neid kujundada, püüan siin kohal tuua näite!

 KPI - tulemuslikkuse võtmenäitaja

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall