Fishbone diagram

Ehk kalaluudiagramm või Ishikawa diagramm, tulenevalt selle looja nimest. Olles Six sigmaga avastatud peaprobleemide sisse vaatamise ja nende kõrvaldamise üks abivahenditest.

Diagrammi paremasse serva tuleb kirjutada probleem, ning probleemi peamised põhjused liituvad mõlemalt poolt probleemile suunatud horisontaalset noolt. Kus omakorda võib igasse noolde eraldi olla suunatud väiksemad nooled e. peamised tegurid ja põhjused. Nende avastamiseks küsime erineva taseme põhjuselt, et mis võis olla selle põhjuseks, et see sai nii juhtuda. Kalaluudiagramm luuakse reeglina ajurünnakuna ja võimalikult probleemis teadliku meeskonnaga. Fishbone diagramm tuleks esitada meeskonnale suurelt, et see oleks kõigile nähtav. Ajurünnaku käigus pakutavad põhjused ei ole ükski halvad ja nende kritiseerimine ja naeruvääristamine on keelatud! Kui täidad diagrammi siis ära väga muretse sellepärast, kas paned väljapakutud probleemid õige probleemigrupi alla, sest sa saad neid hiljem ümber tõsta. Oluline on kõik võimalikud eksimuse põhjused kirja saada. Pärast on aega piisavalt, et nende asukohtasid korrigeerida. Kõik inimesed, kes ajurünnakus osalevad peavad olema sellel hetkel võrdse staatusega ja kedagi ei eelsitata kellelegi. Eesmärgiks on saada diagrammile võimalikult palju probleemi võimalikke põhjuseid ja nende võimalikke tegureid, kui võimalik. Peale kõikide ettepanekute kirjapanemist tuleb alles süvendada nende sügavamasse sisusse, leides nendest 3-5 olulisemat, mis põhjustavad algselt etteantud probleemi kõige sagedamini. Kui ei ole veel probleemi algallikani jõutud, siis tuleks küsida nende probleemide juures veel ka meeskonnalt “5 miksi”, mis aitab jõudma probleemi allikani. Mida hakata kõrvaldama teise samasuguse probleemi välimiseks, määrata ülesanded tegevuste parendamisks ja määrata läbiviija(d)/vastutaja.

Näidisjoonis Fishbone diagramm on tehtud tootmise tarbeks, kuna seal on abistavad probleemikeskused tootmise peamised probleemid. Kui kasutada diagrammi kontori tegevuste analüüsiks, siis tuleks appi võtta peamised kontoris probleemitekitajad: Inimesed, Protsess, Poliitika, Tootmine, Programm ja Toode. Loomulikult on ette antud võimalikud probleemid vaid abistamaks ja neid tuleks vastavalt probleemile muuta, juurde lisada või eemaldada. Algsete probleemide etteandmise idee on diagrammi kasutajat abistada ja pakkuda kohe välja mõned teemad millest kinni haarata, et lõpptulemuseni jõudmist kiirendada.

Fishbone diagram

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall