Tööohutusstendi väljatöötamine

Tööohutuse jälgimist visuaalsel stendil ei olnud Finmecis olemas mitte mingil kujul, küll oli olemas töökeskkonna spetsialist, kes olukorra kohta infot omas ja vajadusel statistikat tegi. Peamiseks muudatuse eesmärgiks oli tuua välja visuaalne pool olemasolevale infole ning hakata ka meekonnaga parendusettepanekuid läbi arutama õnnetusjuhtumi või “near miss” korral.

Tööõnnetuste stendi eest vastutas töökeskkonnaspetislaist. Stendi  vaatasime kogu meeskonnaga läbi kord nädalas. Töökeskkonnaspetsialist võttis teema kokku ning vajadusel arutas vajaminevaid küsimusi.

Tööohutusstendi esmane visioon
Tööohutusstendi esmane visioon

Esmasel visioonil jäi puudu koondnumbrid aasta algusest. See tegi üldolukorrast hea ülevaate. Peamiselt enda meeskonnale, kuid samuti ka klientidele ja ettevõtte omanikele, kes külastasid meid harvemini. Kuid selline stend andis neile kogu info kiiresti kätte!

Peamine info mis oli nähtaval:

  • Aasta algusest nädala lõikes tööõnnetuste statistika
  • Aasta algusest tööõnnetuste statistika kokku
  • Jooksva aasta kõikide tööõnnetuste ülevaatlik kirjeldus
  • Töökeskkonna spetsialisti töös olevad tegevused
  • Viimase tööõnnetuse analüüs koos parendustega järgmise õnnetuse vältimiseks
Lõplikult valmis tööõnnetuste stend
Lõplikult valmis tööõnnetuste stend

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall