Põranda joonimine

Põranda joonimine on väga efektiivne vahend saavutamaks efektiivsemat, süstematiseeritumat, ohutumat, puhtamat ja korrapärasemat tootmist. Pesumaja põrandat joonides sai kõike eelnimetatud ka saavutada. Efektiivsust võitsime mitmes kohas. Näiteks laual komplekteerimine käis enne joonte mahamärkisimist üle pea tee. Lisaks sellele, et see oli ebaefektiivne oli see ka ohtlik, sest pea teel liikusid pidevalt inimesed kärudega ja nende vahelt komplekteerides tuli koguaeg olla tähelepanelik, et mitte kellegiga kokku põrgata. Sama olukord oli ka Suurte kalandrite juures kus iga pakiga liiguti üle peatee mis oli ohtlik, ning ebaefektiivne, sest kärus olid maisnast kaugel. Pele joonimist tekitasime kalandrite taha täiesti oma töö piirkonna kus ei liikunud enam keegi peale töökohal töötava inimese ja risk kellegi teisega kokkupõrkeks oli viidud nulli. Tõusis ka töökoha efektiivsus kuna muudatuse käigus tõime kõik pooltoote kärud masinatele 1m lähemale. Laeva töökohas sai loodudu täielik pooltoodete haldussüsteem ja iga toode sai omale standard koha, kust alati leidsime pooltoote ilma “kaevamata”.  Samuti saab põrandale joontega märkida ära kohad kuhu ei tohi aluseid panna ja kus nad just peaks olema. Näiteks pandi enne joonimist pidealt kuivasid pesusid kalandrite põletite ette, kus oli risk süttimisele. Nendes kohtades tegime vastava kollase ristiga märgistuse millega viitasime aluse panemise keelamisele. Seal tuli ka mingi aeg jälgida, et aluseid sinna ei paigutatakse ja teha inimestele lisa koolitusi ohust arusaamiseks, et rutiinidest vabaneda. Kuid ka seal saime umbes kuuga kõik sujuvaks ja enam nendesse kohtadesse aluseid ei pandud.  Saime puhtaks kogu tootmist läbiva peatee, sest peale märgistamist oli selge kust ta peab liikuma ja kuhu ei tohi aluseid panna. Kuna kogu joonimine sa enne läbi mängitud 3d joonistel siis võisime lisaks mitu alusekohta ruumi tänu süstematiseeritud paigutusele. Töötajad harjusid uute teedega kiiresti ja tänu tugevale kontrollile aguses hakati nendest kenasti ka kinni pidama ja saadi aru, et kinnipidamine on esmalt neile endale kasulik. Paljudele alusekohtadele sai hiljem pandud ka märgistused vastavalt kasuts vajaduslee.

Tulemuseks lauas komplekteerimises vähenes liikumistee käru ja laua vahet 3x. Lisaks ei olnud enam vaja komplekteerides ületada ohtlikku peateed, tööõnnetuse risk 0.  Suurte kalandrite pakkijal kadus ära vajadus liikuda üle peatee mis oli ohtlik ja lisaks sellele viisime pooltoote kärud masinatele lähemale ja võitmise 30% liikumisteede pikkusest töökoha ja pooltoote käru vahel. Laeva töökohas töötamise saime 50% kiiremaks. Saime alatiseks vabaks puhta toote lao ukse esise, kus varem olid kärud ukse ees ja sealt läbipääsemine oli alatihti väga kitsas problemaatiline. Liikumisteed olid alati vabad ja seega liikumisel ei olnud märgistatud tsoonis kunagi probleeme. Tänu süstematiseeritud paigutusele saime alati ligi alustele mida vajasime ilma suurema “kaevamiseta”.

Pilte arendusest:

 

 

 

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall