Sorteerimise osakonna ümberehitus

Sorteeimise osakonnas oli palju probmeeme millest suure osa oleks saanud lahendada sorteerimise lay-oudi muutmisega. Lay-oudi muutmine pesumajades ei ole aga väga lihtne ja ka odav ettevõtmine, kuna enamus seadmetel on palju ühendusi, mis on üldjuhul kalli ümberehitusega (n. kanalisatsioon, vesi, aur, gaas). Kuid, et teada saada mida tahame saada ja mis planeeritud muudatus võiks maksma minna alustasin osakonna täielikku rekonstrueerimist ja nagu ikka seda siis 3d joonistel ja analüütikas.

Kirjeldan ka mõne lausega osakonna peamistest probleemidest ja miks ma pidasin seda muudatust ise olulimaks ettevõtte vaatevinklist. Esimeseks probleemisks oli see, et kärud kust must pesu ära sorteeriti oli vaja viia puhtasee poole komplekteerimise nurka kus neisse hakati taas puhtaid pesusid komplekteerima. Viidi neid aga vastvalt vajadusele. Seega palju kärusid kogunes just sorteerimisse ja kärud tekitasid seal pidevalt ummikuid. Süstematiseerimata kärude hoiustamine sorteerimises tagas selle, et sealt oli vajaminevaid kärusid alati keeruline leida ja kui leidsid siis kindlasti oli ta taiste kärude taga ja tuli “kaevama” hakata. Sorteerimisse mahtus suurusjärk 30 käru ja kui see kogus sai täis siis hakati tühjasid kärusid viima tagasi musta poole lattu, mis tekitas igale kärule taas juurde mõttetut lisaliikumist kokku ~25m lattu viies ja seal taas vajadusel tuues. Probleemiks oli ka see, et liiguti kärudega läbi koridori, mis tegelikult oli mõeldud ainult personali liikumiseks. Kus olid uksed kärude jaoks väga kitsad ja tulenevalt inimeste liikumises oli ka väga tõenäoline kärudega inimesele otsa sõita. Suureks mureks oli ka alati see, kui taheti näiteks kahveltõstukiga minna puhtast poolest sorteerimisse või vastupidi siis olid alati kärud ees ja tõstuki viimine teise ruumi võttis aega tavaliselt 30 minutit. Kuna selles osakonnas oli valesti nii palju asju siis pidasin seda parendust ettevõtte efektiivsuse kohapealt väga oluliseks ja seadsin endale ise eesmäegid mida tahan lahedada, et ettvõte efektiivsust tõsta.

Eesmärk oli lahendada ära järgnevad olulised probleemid: 1) Kärude aeganõudev otsimine 2) Kärude liigne liikumine 3) Kaodata ära kärude transport jäbi töötajatele mõeldud ees koridori, kust saaks tagada ka muu kauba liigutamise. 4) Saada juurde alusekohtasid kärude ladustmaiseks. 5) Tagada alati juurdepääs sorteerimisest puhtasse poole ilma enne teed tegemata.

Probleemid said lahendatud selliselt: 1) Kärude otsimiselei kuluks üldse enam aega, sest kärud saab uue paigutusega panna käru tüübi õphiselt. 2) Kärusid ei peaks enam viima musta poole lattu sest layoudi muutus tagas kaks korda suurema alusekohtade arvu. 3) Kärud hakkaks liikuma mööda uut transpordi teed mis oleks piisavalt lai kärude trasnportimiseks ja kuna see läheb tootmise keskelt läbi siis on kõikidesse töökohtadesse transpordi teed ~10m ka lühemad. Kõik muud liikumised n. kahveltõstuk või muud vajalikud trasnportimised hakkaksid olema läbi uue planeeritud läbimurde. 4) Kärude ladustamise kohtade arv sai kahekordistatud.  5) Kuna uus tee oleks tulnud sama märgistuse ja süstematiseeritud nagu teisedki põhi teed siis oleks alati olnud peatee kollaste joonte vahed vabad.

All olevad pildid näitavad milline on osakond, kärude liikumine ja hoiustamine täna ning milliseks sai planeeitud uus osakond. Tulemuseks oli projektile kogumaksuvuseks 25000€. Seda aga pidas kahjuks ettevõtte tegevjuht liiga kalliks arenduseks ja see jäi minu ajal juurutamata. Tegutsemine jäi selliseks nagu see siiani oli olnud. Küll sain mina väga hea kogemuse ja kui ettevõtte juhil peaks tekkima tahtmine seda osakonda arendada on plaan tal juba ees olemas.

Pilte juurutusest:

 

Masinate asetus

 

Uus planeeritav kärude paigutus

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall