LEAN 20 võtit

LEAN keskendub väärtust lisavate tegevuste prioritiseerimisele ja raiskamise vähendamisele. Et seda tegevust paremini süstematiseerida tuleb appi 20 võtit! 20 võtiti on abivahendidi erinevate parendustegevustele.

20 VÕTIT abistamaks LEAN-i rakendamist.

1. Puhasamine ja korrastamine (5S)

2. Süsteemide ja eesmärkide mõtestamine ja määramine (KPI)

3. Rühmatööd

4. Pooltoodangu vähendamine (WIP)

5. Kiired üleminekud (SMED)

6. Protsesside pidev parendamine (Kaizen)

7. 0-Jälgimisega tootmine

8. Seostatud tootmine (Kanban)

9. Seadmete ja tehnika hooldamine (TPM)

10. Töökoha kord ja distsipliin (5S)

11. Kvaliteedi kindlustamine (QA/QS) (Poka-Yoke)

12. Tarnijate arendamine (SCM)

13. Kadude kõrvaldamine (VSM)

14. Töötajate innustamine parenduste tegemisele

15. Mitmekülgsed oskused ja risttreening

16. Efektiivne tootmise planeerimine

17. Tõhus kontroll

18. Infotehnoloogia kasutamine

19. Energia ja materjalide säästmine (ECO)

20. Eelista uusimaid tehnoloogiaid.

PAREMINI

KIIREMINI

ODAVAMALT

Kuna LEAN-i mõtteviisi on raske inimestele omaks võtta. Seda mitte sellpärast, et LEAN-i põhimõtted oleks ebaloogilised ja, et kellelegi ei meeldiks töötada efektiivses, süstematiseeritud ja puhtas keskkonnas. Vaid just peamiseks probleemiks on inimeste harjumuste muutmine. Kui inimene on harjunud seadistuseks vajaminevat võtit sahtlist otsima siis talle on raske selgeks teha, et stendil oleva võtme leiad sa oluliselt kiiremini. Ja kui suudad inimesele argumenteeritult ja põhjendatult selle selgeks teha siis veel mõnda aega tahab ta minna võtit sahtlist tooma… Reeglina inimesed ka ei usu, et need sekundid mis seal võita on võimalik annavad kuu ja aasta lõpuks päris arvestava efektiivsuse tõusu. Seega LEANi ei ole kõige õigem rakendada nii, et võtad ühe haru ja tegeled vaid sellega ja tood iga päev välja erinevaid efektiivsust tõstvaid tegevusi. Pigem tuleks püüda kõiki etappe vaikselt ja vastavalt vastvõtu kiirusele inimesteni viia. Lootus, et LEAN toob tulemust 1 kuuga või su ettevõte muutub kõige efektiivsemaks ja kasumlikumaks poole aasta või aastaga on ilmselgelt utopistlik! Seda peamiselt just tänu inimeste vanade harjumuste ümberkoolitamisele. Et inimesed võtaks uue põhimõttega tegevused sama omaks ja rutiinseks nagu on praegused tegevused. See võtab aega aastaid ja palju energialt kogu meeskonnalt. Kuid kui tegeleda LEAN mõtteviisi juurutamisega siis on edu garanteeritud ja tulemused muutuvad paremaks ja ettevõtte kokkuvõttes võidab sellelt palju!

Püüan tuua ka graafiliselt välja milline oleks liini sujuv sisseviimine ja milline on järsk ning kahe kuuga maksimumi ootava ettevõtte tulemuse graafik pikas perspektiivis.

LEAN 20 võtit
LEAN 20 võtit

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall