Tarnekindluse mõõdikute väljatöötamine

Klientide lõikes tarnekindluse analüütika väljatöötamine. Eelnevalt puudus ettevõttel adekvaatne analüüsisüsteem ja tarnekindlusese hetkeolukorrast täpne arusaamine. Üldjuhul saadi tarnekindlusest täpne ülevaade siis, kui klient esitas omapoolset tanekindluse statistikat. Otsustasin teha täpseima võimaliku OTD analüüsiva süsteemi, mis ei näitaks vaid ettevõtte tulemust vaid annaks hea ülevaate ka klientide lõikes!

Seega eesmärgiks sai püstitatud:

  • Üldine (kogu ettevõtte tulemus) tarnekindluse analüütika,
  • Kliendipõhine tarnekindlus,
  • Võimaldada eristust ka liiga varajaste saadetisi.

Peale analüütika väljatöötamist ja käivitamist hakkas ettevõttel olema väga hea arusaam nii tarnekindluse üldisest näitajast,  klientide lõikes tulemusest, ning oli võimalik näha ka liiga varajasi saadetisi. Ehk kõik püstitatud eesmärgid said täidetud ning tarnekindluse jälgimise tarkvara võimaldas infot välja võtta sisuliselt reaalajas.

Järgmiseks sammuks on ettevõtte erinevate operatsioonide (etapid mida toode läbib valmimise käigus) tarnekindluse analüütika väljatöötamine, et anda juba hinnang ettevõtte siseste etappide toimivusele. Samamoodi nagi panime eesmärgi ettevõtte üldise OTD täitmisele paneme ka etappidele, et eelmine etapp teenindaks järgmist vähemalt sama hästi kui me teenindame väliseid kliente!

Näitena on toodud analüütikast reaalsed väljavõtted, milliste graafikute alusel hakkasime edaspidi OTD jälgima.

2016-02-09 16_18_03-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel2016-02-11 09_45_01-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel2016-02-09 16_24_23-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel 2016-02-09 16_19_09-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel2016-02-09 16_22_17-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel 2016-02-09 16_22_39-Delivery accuracy 11.08.2015 - Excel

 

 

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall