Ristkoolitus

Ristkoolituse mõte on selles, et tuleks laiendada inimeste oskuseid maksimaalseks – mida rohkem inimesi teab masinaid, seda parem.

Masinate tundmist tuleks ka populariseerida näiteks kasutades erinevaid tasemeid inimeste seas, kes tunnevad rohkem masinaid kui teised. Ühe võimalusena oleks kasutada, erinevaid palgaastmeid erineva tasemega inimeste vahel. Teise võimalusena oleks näiteks kasutada erinevaid nimetusi erinevate tasemetega inimeste vahel (näiteks esimese taseme masinajuhid ja teise taseme masinajuhid). Sellisel juhul eelistatud seisundis oleks alati teise taseme masinajuhid, kuna just nemad on saanud rohkem ristkoolitust, seega tunnevad rohkemaid masinaid ja on paremad spetsialistid. Kui teha vahet vaid nimes, siis teise taseme masinajuhil on alati eeliseks jääda ettevõttesse tööle raskematel aegadel, kui inimesel, kes tunneb vaid ühte või kahte seadet. Arvan, et see võiks olla ka üheks argumendiks, millega kaasata inimesi võimalikult kergelt ristkoolitusprogrammi.

Ristkoolitus annab ettevõttele väga suure eelise, kuna ristkoolitust arendav ettevõte on palju paindlikum, kui tavaline ettevõte. Samuti on ristkoolitust arendaval ettevõttel palju paremad võimalused inimesi efektiivsemalt kasutada. Seda nii igapäevaselt. Kuid eriti oluline on see aegadel, kui tellimusi on vähem, kui võimsust. Sellistes olukordades on tööd näiteks neljale masinale, kuid igale masinale vaid kaheks tunniks päevas. Ristkoolitust mitte arendav ettevõte peab hoidma palgal nelja inimest, et tellimused ära teha, kuna igat masinat oskab vaid 1 inimene. Kuid ristkoolitusega tegelev ettevõte saab edukalt hakkama ühe inimesega, kes tuneb hästi kõiki masinaid! Seega kokkuhoid on mitmekordne.

Sellistes olukordades on saadav kokkuhoid väga oluline ettevõtte püsima jäämise seisukohalt. Iga ristkoolitusse investeeritud euro on investeeritud õigesse kohta.

LEAN manufacturing Timmitud tootmine

error: Sisu on autori kaitseall